About 3Dmannen

3Dmannen erbjuder visualisering av produkter, processer, funktioner och flöden.

Visualisering med stillbilder och animation.

Utifrån era önskemål kan 3Dmannen med sin erfarenhet ta idéer till en ny nivå.

Spetskompetensen finns inom industri och tekniskt komplicerade produkter där rörliga delar eller flöden behöver visas.

Om det önskas så produceras även filmat material i samarbete med ett filmbolag.

3Dmannen on a personal level